Trans Logistic | Dębica

Safety and Quality Assessment System – mamy to!

Poza zaangażowaniem naszej firmy w system zarządzania jakością ISO 9001, uznaliśmy, że koniecznym jest, abyśmy jako zespół, podjęli dalsze działania wyróżniające nas spośród innych firm transportowych – tym samym, wdrożyliśmy w naszej firmie, wymagania systemu SQAS – Safety and Quality Assessment System

Wartością nadrzędną w naszej codziennej pracy jest:

  • bezpieczeństwo wszystkich działań operacyjnych,
  • zdrowie pracowników,
  • ochrona środowiska,
  • a także, jakość działań operacyjnych i spełnienie wymagań klienta – w tym dodatkowych wymagań odnośnie bezpieczeństwa.

Poprzez bezpieczeństwo rozumiemy: ochronę ludzi, wszędzie gdzie to możliwe zabezpieczenie wartościowych i niebezpiecznych materiałów przed ich utratą, celowym zniszczeniem lub kradzieżą. Dążymy do tego aby nasze działania wynikały z rutynowych zachowań, które poprzez ich standaryzację, przełożą się na podniesienie bezpieczeństwa działań operacyjnych, min. poprzez kontakty między pracownikami firmy, czy też pozytywne wpływanie na pracę kierowców/partnerów biznesowych.

„Narzędziami” pozwalającymi nam na ciągłe doskonalenie naszego działania jest m.in. obserwacja naszego funkcjonowania, trening pracowników jak i współpracujących z nami firm, komunikowanie pracownikom wyników naszego funkcjonowania i ciągłe doskonalenie.

Działalność firmy Trans Logistic Dębica odnosi się także do społecznej odpowiedzialności biznesu, tym samym ważne dla nas wszystkich muszą być kwestie socjalne (m.in. podstawowe prawa człowieka, warunki i godziny pracy, brak dyskryminacji, swoboda zrzeszania), ale też i etyka biznesu (m.in. zagadnienia antykorupcyjne, eliminowanie konfliktu interesów, oszustwa).

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że powyższe założenia zostały określone w systemie SQAS, a stosowny audyt w tym zakresie przeszliśmy pozytywnie. Będziemy robić wszystko, aby nie tylko nasi pracownicy, ale także nasi partnerzy biznesowi odczuli to w naszej współpracy.